PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS QUYẾT THẮNG
QUẢN LÍ ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Kết quả điểm trung bình các môn thi HSG lớp 9 cấp huyện năm học 2016-2017( Tham khảo) Các môn: Toán;Văn;Lý;Hóa;Sinh;Sử;Địa;NN và Casio. Nguyễn Đức Loan [HyperLink19]
2 Kết quả khảo sát khối 9 tháng 10 Vương Văn Kiên [HyperLink19]
3 Kết quả khảo sát khối 8 tháng 10 Vương Văn Kiên [HyperLink19]
4 Kết quả khảo sát khối 7 tháng 10 Vương Văn Kiên [HyperLink19]
5 Kết quả khảo sát khối 6 tháng 10 Vương Văn Kiên [HyperLink19]
6 Kết quả khảo khối 6 sát tháng 9 năm học 2015-2016 Vương Văn Kiên [HyperLink19]
7 Kết quả khảo khối 7 sát tháng 9 năm học 2015-2016 Vương Văn Kiên [HyperLink19]
8 Kết quả khảo khối 9 sát tháng 9 năm học 2015-2016 Vương Văn Kiên [HyperLink19]
9 Kết quả khảo khối 8 sát tháng 9 năm học 2015-2016 Vương Văn Kiên [HyperLink19]
10 Khảo sát Ngữ Văn 8 đầu năm Vương Văn Kiên [HyperLink19]
11 Khảo sát Toan 7 đầu năm Vương Văn Kiên [HyperLink19]
12 Khảo sát Ngữ Văn 9 đầu năm Vương Văn Kiên [HyperLink19]
13 Thi thử lần 2 vào 10 môn Toán Vương Văn Kiên [HyperLink19]
14 Thi thử lần 1 vào 10 môn Toán Vương Văn Kiên [HyperLink19]
15 Kết quả khảo sát tháng 1 -Khối 6 Vương Văn Kiên [HyperLink19]
16 Kết quả khảo sát tháng 1 -Khối 7 Vương Văn Kiên [HyperLink19]
17 Kết quả khảo sát tháng 1 -Khối 8 Vương Văn Kiên [HyperLink19]
18 Kết quả khảo sát tháng 1 -Khối 9 Vương Văn Kiên [HyperLink19]
19 Kết quả khảo sát thang 10- Khối 9 Vương Văn Kiên [HyperLink19]
20 Kết quả khảo sát thang 10- Khối 8 Vương Văn Kiên [HyperLink19]
12