PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS QUYẾT THẮNG
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐI

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Đánh giá xếp loại viên chức cuối năm học 2016 - 2017 29/5/2017 [HyperLink19]
2 Hồ sơ thi đua năm học 2016 - 2017 29/5/2017 [HyperLink19]
3 Báo cáo tổng kết và báo cáo thành tích trường năm học 2016 - 2017 29/5/2017 [HyperLink19]
4 Báo cáo chất lượng học sinh cuối năm học 2016 - 2017 21/5/2017 [HyperLink19]
5 Hồ sơ tốt nghiệp năm 2017 23/5/2017 [HyperLink19]
6 Báo cáo đội ngũ tính đến hết ngày 15/5/2017 23/5/2017 [HyperLink19]
7 Thông báo về việc nghỉ ngày lễ 30/4/2017 đối với học sinh THCS 27/4/2017 [HyperLink19]
8 Quyết định ban hành quy chế công tác văn thư lưu trữ cơ quan; kè theo quy chế công tác văn thư lưu trữ 01/08/2016 [HyperLink19]
9 Kết quả kiểm tra tiêu chuẩn thể lực học sinh năm học 2016 - 2017 24/04/2017 [HyperLink19]
10 Góp ý dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể 20/04/2017 [HyperLink19]
11 Đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập 17/04/2017 [HyperLink19]
12 Rà soát danh sách học giáo dục Quốc Phòng An ninh 3 trường MN; TH;THCS xã Quyết Thắng 11/04/2017 [HyperLink19]
13 Tờ trình xin bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng Trường THCS Quyết Thắng 12/04/2017 [HyperLink19]
14 Danh sách thi khảo sát khối 6, 7 , 8 năm học 2016 -2017 4/4/2017 [HyperLink19]
15 Danh sách tấm gương tiêu biểu năm học 2016 - 2017 28/3/2017 [HyperLink19]
16 Danh sách đăng kí thi tuổi hồng năm học 2016 - 2017 28/3/2017 [HyperLink19]
17 KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án” Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trường THCS Quyết Thắng, giai đoạn 2016-2020” 16/03/2017 [HyperLink19]
18 Báo cáo thành tích tổ, cá nhân 13/03/2017 [HyperLink19]
19 Hồ sơ sáng kiến năm 2017 TỔ KHXH 09/03/2017 [HyperLink19]
20 Hồ sơ sáng kiến năm 2017 09/03/2017 [HyperLink19]
1234