Trang chủ Giới thiệu Học sinh Giáo viên Thiết bị Thư viện Thi đua Tài nguyên Trang vàng Hệ thống

Giới thiệu sách

Tìm kiếm

E-book

Kho tư liệu

Nhập sách

Cho mượn

Nhận lại

Thống kê

Kiểm kê

Xem và in

Học sinh

Giáo viên

Hướng dẫn

Đăng nhập
 
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Sách Nghiệp vụ khối 6 26 368000
2 Sách Nghiệp vụ khối 7 47 736100
3 Sách Nghiệp vụ khối 8 61 1162800
4 Sách Nghiệp vụ khối 9 64 1107700
5 Sách tham khảo khối 9 73 1446800
6 Sách tham khảo khối 8 179 3421600
7 Sách tham khảo khối 7 183 2799300
8 Sách tham khảo khối 6 193 2889100
9 Sách Đạo đức 278 3627220
10 Sách giáo khoa 627 4300200
 
TỔNG
1731
21858820
 
Bản quyền thuộc về trường Trung học cơ sở Quyết Thắng
Địa chỉ:Quyết Thắng - Ninh Giang - Hải Dương - Điện thoại 03203760776 - Email:428thcsquyetthang@gmail.com.vn
Hiệu trưởng:Nguyễn Đức Loan
30299528