PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS QUYẾT THẮNG
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Sách thư viện - Thiết bị giáo dục 10 136000
2 Khoa học và giáo dục 12 460000
3 Thiết bị Giáo dục 17 373000
4 Dạy và học ngày nay 17 425000
5 Văn học tuổi trẻ 23 322000
6 Sách Nghiệp vụ khối 6 26 368000
7 Toán học và tuổi trẻ 33 480000
8 Vật lí tuổi trẻ 34 640000
9 Tạp chí Giáo Dục 36 900000
10 Sách Nghiệp vụ khối 7 47 736100
11 Sách Nghiệp vụ khối 8 61 1162800
12 Sách Nghiệp vụ khối 9 64 1107700
13 Sách Pháp luật 96 4545200
14 Toán tuổi thơ 110 1400000
15 Sách tham khảo khối 9 168 3668300
16 Sách tham khảo khối 8 179 3421600
17 Sách tham khảo khối 7 183 2799300
18 Sách tham khảo khối 6 193 2889100
19 Sách Tham khảo chung 249 2604900
20 Sách Đạo đức 355 5229120
21 Sách giáo khoa 627 4300200
 
TỔNG
2540
37968320