PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS QUYẾT THẮNG
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Sách Nghiệp vụ khối 6 26 368000
2 Sách Nghiệp vụ khối 7 47 736100
3 Sách Nghiệp vụ khối 8 61 1162800
4 Sách Nghiệp vụ khối 9 64 1107700
5 Sách Pháp luật 96 4545200
6 Sách Tham khảo chung 114 1650500
7 Sách tham khảo khối 9 168 3668300
8 Sách tham khảo khối 8 179 3421600
9 Sách tham khảo khối 7 183 2799300
10 Sách tham khảo khối 6 193 2889100
11 Sách Đạo đức 355 5229120
12 Sách giáo khoa 627 4300200
 
TỔNG
2113
31877920