PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS QUYẾT THẮNG
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
STKC-00217 Chương trình THCSVũ Dương ThụySách Tham khảo chung Trong kho
STKC-00216 Chương trình THCSVũ Dương ThụySách Tham khảo chung Trong kho
STKC-00215 Chương trình THCSVũ Dương ThụySách Tham khảo chung Trong kho
STKC-00214 Chương trình THCSVũ Dương ThụySách Tham khảo chung Trong kho
STKC-00213 Bước đầu đổi mới kiểm tra kết quả học tập các môn học của học sinh lớp 8: Quyển 2: Các môn: Toán, Vật lí, sinh học... Trần KiềuSách Tham khảo chung Trong kho
STKC-00212 Bước đầu đổi mới kiểm tra kết quả học tập các môn học của học sinh lớp 8: Quyển 2: Các môn: Toán, Vật lí, sinh học... Trần KiềuSách Tham khảo chung Trong kho
STKC-00211 Bước đầu đổi mới kiểm tra kết quả học tập các môn học của học sinh lớp 7: Quyển 2: Các môn: Toán, Vật lí, sinh học... Trần KiềuSách Tham khảo chung Trong kho
STKC-00210 Bước đầu đổi mới kiểm tra kết quả học tập các môn học của học sinh lớp 6: Quyển 2: Các môn: Toán, Vật lí, sinh học... Trần KiềuSách Tham khảo chung Trong kho
STKC-00209 Bước đầu đổi mới kiểm tra kết quả học tập các môn học của học sinh lớp 8: Quyển 1: Các môn: Toán, Vật lí, sinh học... Trần KiềuSách Tham khảo chung Trong kho
STKC-00208 Bước đầu đổi mới kiểm tra kết quả học tập các môn học của học sinh lớp 8: Quyển 1: Các môn: Toán, Vật lí, sinh học... Trần KiềuSách Tham khảo chung Trong kho
STKC-00207 Bước đầu đổi mới kiểm tra kết quả học tập các môn học của học sinh lớp 7: Quyển 1: Các môn: Toán, Vật lí, sinh học... Trần KiềuSách Tham khảo chung Trong kho
STKC-00206 Bước đầu đổi mới kiểm tra kết quả học tập các môn học của học sinh lớp 7: Quyển 1: Các môn: Toán, Vật lí, sinh học... Trần KiềuSách Tham khảo chung Trong kho
STKC-00205 Bước đầu đổi mới kiểm tra kết quả học tập các môn học của học sinh lớp 7: Quyển 1: Các môn: Toán, Vật lí, sinh học... Trần KiềuSách Tham khảo chung Trong kho
STKC-00204 Một số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học môn: Vật lý, Sinh học, sinh học, Công nghệ Nguyễn Phương HồngSách Tham khảo chung Trong kho
STKC-00203 Một số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học môn: Vật lý, Sinh học, sinh học, Công nghệ Nguyễn Phương HồngSách Tham khảo chung Trong kho
12345678910...