PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS QUYẾT THẮNG
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
SV-00030 Hoạt động trải nghiệm: SGVLưu Thu ThủySách Giáo viên khối 7 Trong kho
SV-00029 Hoạt động trải nghiệm: SGVLưu Thu ThủySách Giáo viên khối 7 Trong kho
SV-00028 Hoạt động trải nghiệm: SGVLưu Thu ThủySách Giáo viên khối 7 Trong kho
SV-00027 Giáo dục thể chất: SGVNguyễn Duy QuyếtSách Giáo viên khối 7 Trong kho
SV-00026 Giáo dục thể chất: SGVNguyễn Duy QuyếtSách Giáo viên khối 7 Trong kho
SV-00025 Giáo dục thể chất: SGVNguyễn Duy QuyếtSách Giáo viên khối 7 Trong kho
SV-00024 Mĩ Thuật 7: SGVHoàng LongSách Giáo viên khối 7 Trong kho
SV-00023 Mĩ Thuật 7: SGVHoàng LongSách Giáo viên khối 7 Trong kho
SV-00022 Mĩ Thuật 7: SGVHoàng LongSách Giáo viên khối 7 Trong kho
SV-00021 Âm nhạc 7: SGVHoàng LongSách Giáo viên khối 7 Trong kho
SV-00020 Âm nhạc 7: SGVHoàng LongSách Giáo viên khối 7 Trong kho
SV-00019 Âm nhạc 7: SGVHoàng LongSách Giáo viên khối 7 Trong kho
SV-00018 Giáo dục công dân 7: SGVNguyễn Thị ToanSách Giáo viên khối 7 Trong kho
SV-00017 Giáo dục công dân 7: SGVNguyễn Thị ToanSách Giáo viên khối 7 Trong kho
SV-00016 Giáo dục công dân 7: SGVNguyễn Thị ToanSách Giáo viên khối 7 Trong kho
12345678910...